Xiaomi Mi 5 - Cường lực mặt trước (Trong suốt)

20,000₫

Mô tả

Xiaomi Mi 5 - Cường lực mặt trước (Trong suốt): 

 Xiaomi Mi 5 - Cường lực mặt trước (Trong suốt)
 Xiaomi Mi 5 - Cường lực mặt trước (Trong suốt)
 Xiaomi Mi 5 - Cường lực mặt trước (Trong suốt)