Thu xác máy điện thoại tại Phan Rang

Phan Rang Số thu mua xác máy các dòng điện thoại, máy tính bảng.

Nếu quý khách có xác máy điện thoại máy tính bảng không sử dụng được nữa, hay không có nhu cầu dùng, quý khách nên bán nó để có giá tốt vì giá xác máy nó sẽ giảm hàng tháng giống như các dòng điện thoại.  

Mục đích thu xác nhằm tận dụng các linh kiện còn tốt của máy xác. 

Các loại máy xác có thể thu:

- Điện thoại & máy tính bảng bễ

- Điện thoại & máy tính bảng khóa bảo mật (khóa icloud).

Vui lòng gọi hotline: 0909440299