Thu mua điện thoại cũ tại phan rang

Phan Rang Số thu mua máy cũ các dòng điện thoại, máy tính bảng.

Nếu quý khách có máy điện thoại máy tính bảng cũ không dùng nữa, hay muốn thanh lý/ nâng cấp lên đời, quý khách nên bán sớm để có giá tốt vì giá máy sẽ giảm hàng tháng giống như các dòng điện thoại mới.  

Dịch vụ thu mua nhanh chóng. 

Vui lòng gọi hotline: 0909440299