Thay mặt kính Sony

 Bảng giá thay mặt kính Sony  Bảng giá thay mặt kính Sony
250,000₫
 Thay mặt kính Sony XA/ XA Ultra  Thay mặt kính Sony XA/ XA Ultra
250,000₫
 Thay mặt kính Sony XZ/ XZ1/ XZ Premium  Thay mặt kính Sony XZ/ XZ1/ XZ Premium
350,000₫