Thay mặt kính Samsung màn hình cong

 Thay mặt kính Samsung Note 10 (cong)  Thay mặt kính Samsung Note 10 (cong)
950,000₫
 Thay mặt kính Samsung Note 10 plus (cong)  Thay mặt kính Samsung Note 10 plus (cong)
1,150,000₫
 Thay mặt kính Samsung Note 7/ Note FE (cong)  Thay mặt kính Samsung Note 7/ Note FE (cong)
1,150,000₫
 Thay mặt kính Samsung Note 8 (cong)  Thay mặt kính Samsung Note 8 (cong)
700,000₫
 Thay mặt kính Samsung Note 9 (cong)  Thay mặt kính Samsung Note 9 (cong)
750,000₫
 Thay mặt kính Samsung S10 plus (cong)  Thay mặt kính Samsung S10 plus (cong)
850,000₫
 Thay mặt kính Samsung S7 Edge (cong)  Thay mặt kính Samsung S7 Edge (cong)
500,000₫