Thay mặt kính Nokia

 Bảng giá thay mặt kính Nokia  Bảng giá thay mặt kính Nokia
180,000₫
 Thay mặt kính Nokia 3.1  Thay mặt kính Nokia 3.1
200,000₫
 Thay mặt kính Nokia 3.1 plus  Thay mặt kính Nokia 3.1 plus
250,000₫
 Thay mặt kính Nokia 5.1 plus/ X5  Thay mặt kính Nokia 5.1 plus/ X5
250,000₫
 Thay mặt kính Nokia 7 plus  Thay mặt kính Nokia 7 plus
350,000₫
 Thay mặt kính Nokia 7.1 plus/ X7  Thay mặt kính Nokia 7.1 plus/ X7
300,000₫
 Thay mặt kính Nokia 8.1  Thay mặt kính Nokia 8.1
300,000₫
 Thay mặt kính Nokia 8.1 plus  Thay mặt kính Nokia 8.1 plus
300,000₫