Thay mặt kính iPhone

 Bảng giá thay mặt kính iPhone  Bảng giá thay mặt kính iPhone
140,000₫
 Thay mặt kính iPhone 5/ 5S/ 5C/ 5SE  Thay mặt kính iPhone 5/ 5S/ 5C/ 5SE
140,000₫
 Thay mặt kính iPhone 6  Thay mặt kính iPhone 6
130,000₫
 Thay mặt kính iPhone 6plus/ 6s plus  Thay mặt kính iPhone 6plus/ 6s plus
180,000₫
 Thay mặt kính iPhone 6S  Thay mặt kính iPhone 6S
150,000₫
 Thay mặt kính iPhone 7/ 7plus  Thay mặt kính iPhone 7/ 7plus
220,000₫
 Thay mặt kính iPhone 8/ 8plus  Thay mặt kính iPhone 8/ 8plus
230,000₫
 Thay mặt kính iPhone X/ XS/ XS Max  Thay mặt kính iPhone X/ XS/ XS Max
450,000₫
 Thay mặt kính iPhone XR  Thay mặt kính iPhone XR
450,000₫
 Thay mặt kính/ cảm ứng iPhone 4/ 4S  Thay mặt kính/ cảm ứng iPhone 4/ 4S
100,000₫