Thay mặt kính iPad

 Bảng giá thay mặt kính iPad  Bảng giá thay mặt kính iPad
550,000₫
 Thay mặt kính iPad Air 2  Thay mặt kính iPad Air 2
550,000₫
 Thay mặt kính iPad mini 4  Thay mặt kính iPad mini 4
550,000₫
 Thay mặt kính iPad mini 5  Thay mặt kính iPad mini 5
550,000₫