Thay màn hình Samsung

 Thay màn hình bộ Samsung A10S/ A20S  Thay màn hình bộ Samsung A10S/ A20S
600,000₫
 Thay màn hình chính hãng Samsung A20/A30/A50  Thay màn hình chính hãng Samsung A20/A30/A50
1,550,000₫
 Thay màn hình chính hãng Samsung A6 2018  Thay màn hình chính hãng Samsung A6 2018
1,400,000₫
 Thay màn hình chính hãng Samsung A7 2018  Thay màn hình chính hãng Samsung A7 2018
1,400,000₫
 Thay màn hình chính hãng Samsung A8 2018  Thay màn hình chính hãng Samsung A8 2018
1,900,000₫
 Thay màn hình chính hãng Samsung J6 2018  Thay màn hình chính hãng Samsung J6 2018
1,400,000₫
 Thay màn hình Samsung J4 plus/ J6 plus  Thay màn hình Samsung J4 plus/ J6 plus
600,000₫
 Thay màn hình Samsung M10/M20  Thay màn hình Samsung M10/M20
650,000₫