Thay kính cảm ứng iPad

 Bảng giá thay cảm ứng iPad  Bảng giá thay cảm ứng iPad
280,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad 2/3/4  Thay kính cảm ứng iPad 2/3/4
250,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad Air/ Air 2  Thay kính cảm ứng iPad Air/ Air 2
350,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad Gen 5 2017  Thay kính cảm ứng iPad Gen 5 2017
350,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad Gen 6 2018  Thay kính cảm ứng iPad Gen 6 2018
450,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad mini 1/2/3/4  Thay kính cảm ứng iPad mini 1/2/3/4
280,000₫
 Thay kính cảm ứng iPad mini 5  Thay kính cảm ứng iPad mini 5
1,550,000₫