Cường lực full màn hình 3D Samsung A8 Plus 2018 (Đen)

30,000₫

Mô tả

Cường lực full màn hình 3D Samsung A8 Plus 2018 (Đen):

  • Bảo vệ toàn bộ màn hình.

 Cường lực full màn hình 3D Samsung A8 Plus 2018 (Đen)