Thay màn hình Samsung

Phan Rang Số chuyên Thay Màn hình Samsung chính hãng.

Uy tín - Chất lượng - Có bảo hành.

- Linh kiện chất lượng, loại tốt nhất trên thị trường

- Giá cả hợp lý, giá tốt cho khách hàng

- Tiểu chuẩn chất lượng ép kính - tay nghề cao, thẩm mỹ cao

- Thời gian nhanh chóng

- Bảo hành dài hạn, chế độ bảo hành tốt, trách nhiệm cao

- Chất lượng là vàng

Sau đây là Bảng giá tham khảo - Dịch vụ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG

(Lưu ý: Bảng giá cập nhật ngày 29/ 11/ 2019. GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP. Giá có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng gọi Hotline: 0909440299 để được báo giá tốt nhất từng thời điểm)

Tên sản phẩmGiáChế độ bảo hành 
Samsung Galaxy A3 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A3 2016/A310 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A3 2017 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng 
Samsung Galaxy A5 2015/ A500 - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệ Bảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy A5 2015/ A500 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A5 2016/ A50 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A5 2017 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A6 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A6 PLus 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A7 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A7 2016/ A710 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A7 2017 - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy A7 2017 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A7 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A8 - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy A8 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng 
Samsung Galaxy A8 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A9 2015/ A900 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A9 Pro/ A910 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A10 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng 
Samsung Galaxy A20 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A30 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A50 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy A70 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy C9/ C9 Pro - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy E5 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy E7 - Màn hình bộ LINH KIỆNLiên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy E7 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Docomo J - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J1/ J100 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J1 2016/ J120 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J2 2015/ J200 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J2 Prime - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J3 2016/ J320 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J3 Pro - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J4 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J4 Core - Màn hình bộ Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J4 plus - Màn hình bộ Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J5 2015 - Màn hình bộ LINH KIỆNLiên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J5 2015 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J5 2016/ J510 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J5 Prime - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J6 2018 - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J6 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J6 plus 2018 - Màn hình bộ Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J7 - Màn hình bộ LINH KIỆNLiên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J7 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J7 2016/ J710 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J7 Prime - Màn hình bộLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J7 Pro - Màn hình bộ LINH KIỆNLiên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J7 Pro - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J7 Plus - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J7 Plus - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy J8 2018 - Màn hình bộ LINH KIỆN Liên hệBảo hành 2 tuần
Samsung Galaxy J8 2018 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy M10 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy M20 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 2 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 3 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 4 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 5 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 7 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note FE - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 8 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Note 9 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S2 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S3 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S3 Mini - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S4 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S4 Mini - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S5 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S6 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S7 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S6 Edge - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S7 Edge - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S8 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S8 Plus - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S9 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy S9 Plus - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Tab S T705 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab 2 P3100 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab 3 T310/T311 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab 3V T116 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng 
Samsung Galaxy Tab 3 Lite - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231/T230 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab 4 T530 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab E T560/T561 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Tab S T705 8.4'' - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy E270 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung G530 / G531 Grand Prime - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Grand 2 G7102 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Core Prime G360 - Màn hình bộ  CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Core 2 Duos G355H - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Trend S7560 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Trend S7392 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Trend Plus/ S7580 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Mega 5.8 I9152 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Model P600/ P601 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệ Bảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy V/ G313 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy V Plus SM-G318 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNG Liên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Y S5360 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung S6102/Y Duos/Torino - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Ace S5830i - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung ACE 2 Gt-I8160 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Ace 3 S7270 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Win i8552/i8550 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng
Samsung Galaxy Star S5282 - Màn hình bộ CHÍNH HÃNGLiên hệBảo hành 3 tháng 

TRUNG TÂM SỬA CHỮA DI ĐỘNG PHAN RANG SỐ

Phan Rang Số - Trung tâm uy tín, tin cậy tại Ninh Thuận chuyên sửa chữa iPhone, iPad, Điện thoại thông minh, máy tính bảng. Tự hào là thương hiệu uy tín và đi đầu trong những giải pháp mới nhất tại Ninh Thuận.


Hồi sinh điện thoại, máy tính bảng bị vỡ, bễ kính, hư màn hình.

Đến với Phan Rang Số: 

THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH

- Giải pháp trung thực.

- Giá cả hợp lý.

- Kỹ thuật chuyên nghiệp.

- Phục vụ tận tâm.

Thay mặt kính màn hình điện thoại iPhone, iPad, Samsung, Nokia, HTC,... Chính Hãng: nhằm giúp quý khách tiết kiệm tối đa chi phí khi phục chế lại hoặc thay màn hình cảm ứng điện thoại iPhone, iPad, Samsung, HTC, Sony bị vỡ, bể. Phan Rang Số đã chính thức cung cấp dịch vụ tách ép màn hình cảm ứng bằng hệ thống máy ép chân không hiện đại.

Ưu điểm thay mặt kính cảm ứng - màn hình điện thoại tại Phan Rang Số:

- Kỹ thuật tách ép màn hình bằng hệ thống máy tách ép chân không tự động.

- Sử dụng phòng không khí sạch giúp màn hình tuyệt đối không bị bám bụi.

- Tuyệt đối không bị ố vàng, xuất hiện điểm chết sau một thời gian sử dụng.

- Màn hình - cảm ứng được ép lại bảo đảm zin như màn hình cảm ứng chính hãng. 

- Giá cả cực kỳ cạnh tranh.

- Chất lượng, uy tín, bảo hành cảm ứng 2 tháng khi thay kính cảm ứng và màn hình 3 tháng khi thay màn hình tại Phan Rang Số.


Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thay mặt kính điện thoại vui lòng liên hệ 0259.3510.299 (Hotline: 0909440299).


TRUNG TÂM SỬA CHỮA DI ĐỘNG PHAN RANG SỐ

       ĐIỆN THOẠI CAO CẤP - MÁY TÍNH BẢNG

        UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CÓ BẢO HÀNH

➡️ Địa chỉ: 223 Ngô Gia Tự, Phan Rang, Ninh Thuận

☎️ ĐT: 02593510299 - Hotline: 0909440299 - Zalo: 01687322523

➡️ Website: www.phanrangso.vn  Fanpage: www.facebook.com/phanrangso

➡️ Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7( 7h30 - 11h30, 13h30 17h30)

 Thay mặt kính - màn hình cảm ứng (màn thẳng - màn cong ).

 Sửa chữa phần cứng, thay thế linh kiện.

 Mở khóa mạng, ghép sim thành máy quốc tế.

 Gở bỏ mật khẩu Android, gở bỏ iCloud iPhone iPad.

 Nâng Cấp, sửa lổi phần mềm, nạp tiếng việt. 

 Cung cấp linh phụ kiện điện thoại - đồ chơi chất lượng. 

Mua và bán điện thoại cũ -  xách tay.